Imię i Nazwisko: inż. Waldemar Lisowski
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:4.12
Telefon:41 349 7191
Adres email: waldemar.lisowski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022