Imię i Nazwisko: dr Artur Michalik
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C411
Telefon:41 349 6595
Adres email: artur.michalik@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020