Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Wiesław Łuczaj
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:
Adres email: wieslaw.luczaj@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021