Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Małgorzata Ludwikowska-Kędzia
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:345
Telefon:41 349 6411
Adres email: malgorzata.ludwikowska-kedzia@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022