Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Małgorzata Bielecka-Kiesner
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:211, 201
Adres email: malgorzata.bielecka@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023