Imię i Nazwisko: Karol Majer
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:106D
Sekcja Utrzymania Teleinformatycznej Infrastrukt. Wydziałów
Telefon:41 349 6240
Adres email: karol.majer@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach