Imię i Nazwisko: dr Małgorzata Łysek-Gładysińska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:18
Telefon:41 349 6300
Adres email: malgorzata.lysek-gladysinska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023