Imię i Nazwisko: dr Magdalena Marcinkowska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C122
Instytut Chemii
Telefon:41 349 7012
Adres email: magdalena.marcinkowska@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach