Imię i Nazwisko: mgr Aleksandra Markowska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:111
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Telefon:41 349 6228
Adres email: aleksandra.markowska@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach