Imię i Nazwisko: mgr Ewa Martyna
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:36
Studium Języków Obcych
Telefon:41 349 6823
Adres email: ewa.martyna@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach