Imię i Nazwisko: doc. dr Tadeusz Biernat
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:140
Instytut Geografii
Telefon:41 349 6424
Adres email: tadeusz.biernat@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach