Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Iwona Mityk
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:B201
Telefon:41 349 7117
Adres email: iwona.mityk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020