Imię i Nazwisko: dr Lidia Mazur-Mierzwa
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:128
Pion Rektora
Telefon:41 349 6830
Adres email: lidia.mazur-mierzwa@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach