Imię i Nazwisko: mgr Karolina Bijoch
Lokalizacja:Żeromskiego 5 - Rektorat
Numer pokoju:308
Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
Telefon:41 349 7082
Adres email:
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach