Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Michał Mazurkiewicz
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:230
Telefon:41 349 6813
Adres email: michal.mazurkiewicz@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023