Imię i Nazwisko: mgr Przemysław Migacz
Lokalizacja:IX Wieków Kielc 19 - WO
Numer pokoju:B 2.02
Sekcja Utrzymania Teleinformatycznej Infrastrukt. Wydziałów
Telefon:41 349 6962
Drugi telefon:887467083
Adres email: przemyslaw.migacz@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach