Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C410
Instytut Chemii
Telefon:41 349 7021
Drugi telefon:41 349 6596
Adres email: zdzislaw.migaszewski@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach