Imię i Nazwisko: mgr Stanisław Blinstrub
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:185
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społeczne
Adres email: stanislaw.blinstrub@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach