Imię i Nazwisko: mgr Katarzyna Ostrowska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:B207
Telefon:41 349 7083
Adres email: katarzyna.ostrowska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020