Imię i Nazwisko: dr Adrian Mitręga
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:104 B
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Telefon:41 349 6549
Adres email: adrian.mitrega@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach