Imię i Nazwisko: dr hab. inż. prof. UJK Paweł Mochalski
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C420
Instytut Chemii
Telefon:41 349 7060
Adres email: pawel.mochalski@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach