Imię i Nazwisko: mgr Gabriela Błaszczyk
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:3
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Telefon:41 349 6712
Adres email:
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach