Imię i Nazwisko: inż. Mateusz Bobkiewicz
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:4.15
Telefon:41 349 7192
Adres email: mateusz.bobkiewicz@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023