Imię i Nazwisko: mgr Marta Mistrzyk
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C102
Telefon:41 349 7001
Adres email: marta.mistrzyk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023