Imię i Nazwisko: mgr Małgorzata Młynarczyk
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:110
Telefon:41 349 6239
Adres email: malgorzata.mlynarczyk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023