Imię i Nazwisko: mgr Monika Młynarczyk
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:123
Telefon:41 349 6544
Adres email: monika.mlynarczyk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023