Imię i Nazwisko: dr Małgorzata Mochoń
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:132
Telefon:41 349 6811
Adres email: malgorzata.mochon@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023