Imię i Nazwisko: dr Karolina Pałka-Suchojad
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:19
Telefon:41 349 6562
Adres email: karolina.palka-suchojad@ujk.ed
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020