Imię i Nazwisko: mgr inż. Tomasz Nowak
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:4.13
Telefon:41 349 7338
Adres email: tomasz.nowak@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021