Imię i Nazwisko: mgr Ewa Pierzak
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:424
Telefon:41 349 6316
Adres email: ewa.pierzak@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020