Imię i Nazwisko: dr Artur Bojara
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:209
Telefon:41 349 6450
Adres email: artur.bojara@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023