Imię i Nazwisko: mgr Katarzyna Nowak
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:211
Instytut Zarządzania
Telefon:41 349 6614
Adres email: katarzyna.nowak@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach