Imię i Nazwisko: mgr Jolanta Pękalska
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:
Telefon:41 349 7179
Adres email: jolanta.sekowska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020