Imię i Nazwisko: Marcin Borej
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:4.14
Telefon:41 349 6215
Adres email: marcin.borej@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020