Imię i Nazwisko: Wiesława Borek
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:Portiernia
Telefon:41 349 6862
Adres email: wieslawa.borek@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020