Imię i Nazwisko: mgr Beata Ornal-Wąsik
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:51
Telefon:41 349 6441
Adres email: beata.ornal-wasik@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023