Imię i Nazwisko: dr hab. Ewa Boksa
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:281
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Adres email: ewa.boksa@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach