Imię i Nazwisko: dr Katarzyna Ostrowska
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:225
Telefon:41 349 7083
Adres email: katarzyna.ostrowska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023