Imię i Nazwisko: dr Mirosława Parlak
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:203
Pion Rektora
Telefon:41 349 6776
Adres email: miroslawa.parlak@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach