Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Sławomir Pastuszka
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:2/32
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Telefon:41 349 6627
Adres email: slawomir.pastuszka@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach