Imię i Nazwisko: Mirosław Reczyński
Lokalizacja:Śląska 11 - Akademik
Numer pokoju:Portiernia
Telefon:41 349 7358
Adres email: miroslaw.reczynski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020