Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Marta Bolińska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:B201
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Telefon:41 349 7117
Adres email: marta.bolinska@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach