Imię i Nazwisko: dr Lidia Pawelec
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:213a
Pion Rektora
Telefon:41 349 6777
Adres email:
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach