Imię i Nazwisko: dr Rafał Pawłowski
Lokalizacja:Uniwersytecka 21
Numer pokoju:2.13
Uniwersyteckie Centrum Sportu
Telefon:41 349 6829
Adres email: rafal.pawlowski@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach