Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Artur Piaszczyk
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:15
Telefon:41 349 6518
Adres email: artur.piaszczyk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021