Imię i Nazwisko: inż. Andrzej Pawlak
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:554
Telefon:41 349 6274
Adres email: andrzej.pawlak@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023