Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Rafał Podlaski
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:521
Telefon:41 349 6322
Adres email: rafal.podlaski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022