Imię i Nazwisko: dr Rafał Pawłowski
Lokalizacja:Uniwersytecka 21
Numer pokoju:2.13
Telefon:41 349 6829
Adres email: rafal.pawlowski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022