Imię i Nazwisko: Sławomir Rysiński
Lokalizacja:Mickiewicza 3 - PM
Numer pokoju:Portiernia
Telefon:41 349 6862
Adres email: slawomir.rysinski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020