Imię i Nazwisko: dr Marzena Pękowska
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:132
Telefon:41 349 6730
Adres email: marzena.pekowska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023