Imię i Nazwisko: prof. Florian Plit
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:518
Pion Rektora
Telefon:41 349 6430
Adres email: florian.plit@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach