Imię i Nazwisko: lekarz Dominika Polańska-Matwiejew
Lokalizacja:IX Wieków Kielc 19A - MEDREH
Numer pokoju:D 3/13a
Instytut Nauk Medycznych
Adres email: dominika.polanska-matwiejew@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach