Imię i Nazwisko: dr Olga Braziewicz-Kumor
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:2/22
Telefon:41 349 6598
Adres email: olga.braziewicz-kumor@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020